VESPA Poznań

Pic 1

Witamy

Witamy na stronie firmy VESPA. Tutaj znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat firmy VESPA oraz będziecie mogli zapoznać się z jej ofertą.

więcej

Program szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy

1. Wybrane zagadnienia w zakresie obowiązujących przepisów, dotyczących:

1) wymagań w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin,

2) badań sprawności technicznej opryskiwaczy,

3) postępowania w przypadku reklamacji środków ochrony roślin

- w wymiarze 1 godziny.

2. Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin:

1) skład środków ochrony roślin,

2) formy użytkowe środków ochrony roślin,

3) okres karencji i okres prewencji,

4) klasyfikacja środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych.

5) podział środków ochrony roślin:

a) ze względu na funkcję, na:

- roztoczobójcze (akarycydy),

- bakteriobójcze (bakteriocydy),

- grzybobójcze (fungicydy),

- chwastobójcze (herbicydy),

- owadobójcze (insektycydy),

- mięczakobójcze (moluskocydy),

- nicieniobójcze (nematocydy),

- regulatory wzrostu roślin,

- odstraszające szkodniki (repelenty),

- gryzoniobójcze (rodentycydy),

- przyciągające szkodniki (atraktanty),

- kretobójcze (talpicydy),

- wirusobójcze (wirocydy),

- inne,

b) ze względu na sposób oddziaływania na organizmy szkodliwe, na:

- kontaktowe,

- żołądkowe,

- inhalacyjne,

- fungitoksyczne,

- fungistatyczne,

- desykujące,

- inhibitujące wzrost i rozwój,

- inne,

6) czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

a) dobór środka ochrony roślin,

b) termin przeprowadzenia zabiegu,

c) dawka środka ochrony roślin,

d) warunki atmosferyczne,

e) łączne stosowanie agrochemikaliów

- w wymiarze 2 godzin.

3. Zagadnienia z zakresu ochrony roślin uprawnych:

1) podstawowe wiadomości o organizmach szkodliwych i ich zwalczaniu, w tym o:

a) organizmach chorobotwórczych,

b) chwastach,

c) szkodnikach,

2) przegląd metod ochrony roślin, w tym: agrotechniczna, hodowlana, mechaniczna, fizyczna, biologiczna, chemiczna, integrowana oraz kwarantanna.

3) podstawowe wiadomości z zakresu dobrej praktyki ochrony roślin,

4) zwalczanie szkodników artykułów rolno-spożywczych

- w wymiarze 2 godzin.

4. Technika ochrony roślin:

1) sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamgławianie, sublimowanie, zwabianie,

2) przygotowanie opryskiwacza do pracy, w tym:

a) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,

b) dobór parametrów pracy i regulacja opryskiwaczy,

c) dobór rozpylaczy,

3) technika opryskiwania - użytkowanie opryskiwaczy,

4) badania sprawności technicznej opryskiwaczy:

a) organizacja systemu badań w regionie,

b) wymagania techniczne dla opryskiwaczy,

c) przygotowanie opryskiwacza do badania,

- w wymiarze 5 godzin, w tym 4 godziny zajęć praktycznych.

5. Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko naturalne:

1) oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne,

2) zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin,

3) postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin,

4) postępowanie z opryskiwaczem przed zabiegiem i po zabiegu wykonanym przy użyciu środków ochrony roślin,

5) stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych oraz rezerwatów przyrody,

- w wymiarze 2 godzin.

6. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin:

1) przegląd obowiązujących przepisów,

2) zagrożenia dla zdrowia człowieka podczas stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

3) drogi wchłaniania środków ochrony roślin do organizmu: doustna, skórna, oddechowa i przez błonę śluzową,

4) środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,

5) prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin,

6) ocena zagrożenia na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym przy:

a) sporządzaniu cieczy roboczej,

b) zabiegach wykonywanych opryskiwaczem ciągnikowym,

c) zabiegach wykonywanych opryskiwaczem plecakowym,

d) zabiegach wykonywanych w uprawach pod osłonami,

e) zaprawianiu nasion,

7) zasady profilaktyki, w tym:

a) badania lekarskie,

b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,

c) informacje o najbliższym zakładzie opieki zdrowotnej oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych,

8) pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin oraz w razie wystąpienia innych nagłych wypadków,

9) przepisy przeciwpożarowe i zasady postępowania w czasie pożaru, w tym:

a) przyczyny i rodzaje zagrożenia,

b) drogi pożarowe,

10) postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin

- w wymiarze 2 godzin.