Przepisy prawne - Inne

Ustawa o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849) więcej

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, ze zm.) więcej

Ustawa o o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r (Dz. U. Nr 11, poz. 84, ze zm.) więcej

Rozporządzenie MRiRW z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących treści etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin (Dz. U. Nr 141, poz. 1498) więcej

Rozporządzenie MRiRW z dnia 1 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących treści etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2074) więcej

Rozporządzenie MRiRW z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania lub stosowania środków ochrony roślin, programów tych szkoleń oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (Dz. U. Nr 105, poz. 671) więcej

Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych. (Dz. U. Nr 99, poz. 896) więcej

Rozporządzenie MRiRW z dnia 5 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz. U. Nr 88, poz. 752) więcej

POZOSTAŁE PRZEPISY więcej

Kalendarz szkoleń

Firma Vespa posiada upoważnienie do przeprowadzania obowiązkowych szkoleń w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, stosowania środków ochrony roślin (wszystkie typy szkoleń) oraz szkoleń w zakresie integrowanej produkcji roślin.

Szkolenia realizowane są na indywiduwalne zamównie na terenie całego kraju oraz cyklicznie w Poznaniu. 

Obrót środkami ochrony roślin

Możliwość sprzedaży środków ochrony roślin wiąże się z koniecznością spełnienia wymogów prawnych w tym zakresie. Kliknij aby przejść do zbioru przepisów regulujących sprawy obrotu środkami ochrony roślin.

Dane adresowe

os. Władysława Łokietka 5B
61-616 Poznań

Kontakt

Łukasz Brożeniuk
tel. 605-459-865

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.vespa.edu.pl - Szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin 2024
Projekt i wykonanie: www.artgo.pl - strony internetowe Szczecin